Disclaimer

Deze website verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden verkregen bij uw leverancier van Pilkington producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen op deze website en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie op de website heeft vertrouwd. Pilkington en is een trademark van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.